May 2019

Uncategorized

อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายกับไร้สายต่างกันอย่างไร

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนและธุรกิจ อย่างน้อยทุกคนจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Router พวกมันมีแบบที่ใช้สาย และไร้สาย แต่ละอย่างมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้งานต้องมองดูถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมกับองค์กรที่จะนำมาใช้ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนเหมาะกับเรา และมีอะไรที่เราควรต้องรู้อีกบ้างเกี่ยวกับเจ้า Router ก่อนที่จะมี Router Wireless เราทุกคนล้วนใช้แบบมีสายหรือ Wired Routers มาก่อนทั้งนั้น หลักการทำงานคือการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN เข้ากับอุปกรณ์ Modem เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ นอกจากนี้มันยังทำหน้าที่คล้ายกับ HUB…