April 2019

Uncategorized

วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายที่ถูกต้อง

สำหรับคนที่มองหาวิธีติดตั้งอินเตอร์เน็ตผ่านสาย หรือก็คือเครือข่ายท้องถิ่น “local are network (LAN)” เป็นการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อแบ่งปันทรัพยากร และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมระบบเครือข่ายแบบ plug-and-play (pnp) ที่ทันสมัยในปัจจุบันทำให้เราสามารถตั้งค่า Ethernet LAN ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็น ขั้นตอนแรกในการตั้งค่าเราเตอร์ หรืออุปกรณ์ตัวกลางระหว่างเครือข่าย เลือกหาตำแหน่งที่จะเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายในบ้าน เสียบอุปกรณ์เครือข่ายเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า มองหาช่องเชื่อมต่อสายสายอีเธอร์เน็ตที่อยู่ในด้านหลังของอุปกรณ์ อีกด้านหนึ่งของด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีช่องแบบเดียวกัน หากด้านหลังไม่มีอาจอยู่ด้านข้างขึ้นอยู่กับการออกแบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละผู้ผลิต โดยหัวส่วนใหญ่ที่ใช้กันได้ในคอมพิวเตอร์คือรหัส…