อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สายกับไร้สายต่างกันอย่างไร

Different wired internet devices with wireless

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนและธุรกิจ อย่างน้อยทุกคนจะต้องใช้อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Router พวกมันมีแบบที่ใช้สาย และไร้สาย แต่ละอย่างมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้งานต้องมองดูถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมกับองค์กรที่จะนำมาใช้ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนเหมาะกับเรา และมีอะไรที่เราควรต้องรู้อีกบ้างเกี่ยวกับเจ้า Router

ก่อนที่จะมี Router Wireless เราทุกคนล้วนใช้แบบมีสายหรือ Wired Routers มาก่อนทั้งนั้น หลักการทำงานคือการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN เข้ากับอุปกรณ์ Modem เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ นอกจากนี้มันยังทำหน้าที่คล้ายกับ HUB ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานได้อีกด้วย ในส่วนของ Wireless Routers เป็นการทำงานผ่านคลื่น Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ ISP จึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมสาย Lan ระหว่าง Routers ไปยังคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อแบบไร้สายช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ใช้ภายในบ้าน เพียงใส่รหัสผ่านที่ตั้งเอาไว้ก็พร้อมจะเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตได้ในทันที เมื่อเราพูดถึงประสิทธิภาพของทั้งสองประเภทนี้แล้ว Wired Routers มีประสิทธิภาพ รวมถึงความปลอดภัยมากสุด โดยมีแบนด์วิดธ์ตั้งแต่ 10 จนถึง 1000 Mbps เมื่อเทียบกับ Router Wireless ที่ต้องพึงพาตัวรับส่งสัญญาณ คุณภาพของสัญญาณจึงขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ของทั้งฝ่ายรับ และฝ่ายส่งสัญญาณ ทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลด้อยกว่ามาก รวมถึงปัจจัยด้านระยะทาง ยิ่งห่างออกจากตัวส่งสัญญาณเท่าไหร่คุณภาพยิ่งลดลงเท่านั้น

ในด้านของความปลอดภัย Wired Routers ถือเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่มีความปลอดภัยสูงสุดในบรรดาอุปกรณ์กลุ่มเดียวกัน ในขระที่ Wireless Routers สามารถถูกดักจับการสื่อสารไร้สายได้ขณะที่มันเดินทางไปมาระหว่างอุปกรณ์ แต่ในขณะที่มันไม่สามารถส่งสัญญาณได้ไกลมากนัก จึงไม่ได้อันตรายอย่างที่หลายคนคิด สิ่งที่น่ากังวลคือระบบ Firewall ของตัว Routers เองมากกว่า สิ่งที่ควรทำคือการตั้งค่า Firewall ให้ถูกต้องแค่นี้ระบบภายในของเราก็จะปลอดภัยจากผู้บุกรุกแล้ว

ในการเปรียบเทียบความง่ายในการติดตั้งระหว่าง Wired Routers กับ Wireless Routres ควรคำนึงถึงตัวเลือก ความสะดวกในการติดตั้งมากที่สุด Wired Routers จะต้องพึงพาสาย LAN เป็นหลักในการสร้างเครือข่ายดังนั้นห้องจะต้องเดินสายไฟระหลายสิบเมตรระหว่าง Routers ไปยังคอมพิวเตอร์ บางสำนักงานเลือกที่จะเดินไล่สายตามพื้น ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมักเลือกวางสายไว้บนเพดาน หากคุณต้องการใช้งานที่บ้านกับสมาชิกครอบครัว 3 – 4 คน Wireless Router เป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณ เนื่องจากไม่ต้องเดินสายให้ปวดหัวเพียงแค่เสียบปลั๊กก็พร้อมใช้งานได้ทันที