อินเทอร์เน็ต adsl มีความเร็วต่างจาก VDSL อย่างไร

Adsl internetปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตมีหลายระบบมากขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกที่สุด เทคโนโลยีการรับส่งอินเตอร์เน็ตที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลายคือระบบ ADSL และ VDSL เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าทั้งสองระบบแตกต่างกันอย่างไร
อินเตอร์เน็ต ADSL
A = Asymmetrical หมายถึง ไม่สมมาตร เข้าใจง่ายๆ เลยคือ ค่าดาวน์โหลดกับค่าอัพโหลด ไม่เท่ากันอย่าง 10/10 หรือ 15/15 ไม่สามารถทำได้ ค่าทั้งสองจะต้องไม่เท่ากัน
ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line คือ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บนเครือข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ ADSL ในตระกูล xADSL ลักษณะสำคัญคืออัตราเร็วในการรับข้อมูลและส่งข้อมูลไม่เท่ากัน เช่น 8/1 Mbps. โดยระดับอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล จะขึ้นอยู่กับระยะทาง และคุณภาพของคู่สาย

จุดเด่น ADSL

ความเร็วดาวน์โหลดข้อมูลได้เร็วกว่าโมเด็ม 5 เท่า กับความเร็วเริ่มต้น 256 Kbps.
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบได้ 24 ชม. โดยไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ตครั้งละ 3 บาท
ใช้โทรศัพท์คู่กับอินเตอร์เน็ตได้

ข้อเสีย ADSL

เป็นระบบเก่า หลายค่ายยกเลิกใช้ เพราะใช้เทคโนโลยีไม่รองรับกับอุปกรณ์ที่พัฒนาใหม่ๆ

อินเตอร์เน็ต VDSL

V = Very Hight VDSL เป็นเทคโนโลยีรับส่งข้อมูลผ่านสายดิจิตอลที่เร็วที่สุดในตระกูล xDSL ทำให้การโอนรับส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพสูง ทั้งส่วนสัญญาณเสียง และดาต้า ระบบนี้ไม่เกี่ยวกับสายโทรศัพท์เหมือน ADSL เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารสูง พื้นที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง เพราะทำความเร็วได้สูงสุด 100 Mbps.
อัตราการรับส่งข้อมูลสูงถึง 100 Mbps.
รองรับการใช้งานได้ในระยะทางไกลถึง 1.2 กิโลเมตร
ติดตั้งใช้งานง่าย แทบไม่มีสัญญาณรบกวน
การใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่มีผลกระทบต่อโทรศัพท์เดิม
ระบบ VDSL ใช้งานได้กับหลายอุปกรณ์

อัตราความเร็วของ ADSL ต่างกับ VDSL อย่างไร

ADSL มีความเร็วที่ระดับ Kbps.
VDSL มีความเร็วที่ระดับ Mbps.
หน่วยความเร็วในการรับส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตใช้อัตราวัดคือ 1 วินาที หมายถึง หนึ่งล้านบิตต่อวินาที เป็นการวัดแบบแบรนด์วิธด์ โดยใช้หน่วยวัดขนาดความใหญ่ของสายวิ่งต่างกันเช่น byte กับ bit (1 byte = 8 bit)
ระดับความเร็ว ADSL จึงน้อยกว่า VDAL อัตราการส่งข้อมูลจึงส่งช้ากว่า ดูจากจำนวนที่กำหนดค่าไว้ Kbps (พันบิต หรือ Kilo bits ต่อวินาที) กับ Mbps (หนึ่งล้าน Mega bits ต่อวินาที)
ปัจจุบันค่ายอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการใช้ในบ้านเริ่มยกเลิกอินเตอร์เน็ตแบบ ADSL เพราะเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่า ที่ไม่เข้ากับโครงข่ายเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบดิจิตอลแบบ VDSL ประกอบกับการส่งข้อมูลช้าไม่รองรับหลายเครื่อง จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยม ในขณะเดียวกันระบบแบบ Fiber Obtic ที่ใช้เส้นใยแก้วนำแสงที่มีคุณภาพในการรับส่งไกลหลายกิโลเมตร มีประสิทธิภาพในรับส่งข้อมูลได้ชัดและเร็วรวด โดยแทบไม่มีสัญญาณรบกวน