ความรู้เกี่ยวกับการอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย

 

สำหรับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันอย่างดีระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสามารถทำได้ 2 รูปแบบหลักๆ คือ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย (Wire Internet) กับ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless Internet) ซึ่งตอนนี้อยากจะขอพูดถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย มันคือการเชื่อมต่อโดยที่มีตัวกลางอย่างสายแลนเข้ามาเป็นเสมือนเส้นทางที่ทำให้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้เป็นอย่างดี โดยหลักๆ แล้วจะมีการเชื่อมต่อด้วยกันอยู่ 2 ประเภท ประกอบไปด้วยLAN-Cable-in-hand

  1. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรายบุคคล หรือ Individual Connection – เป็นลักษณะของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของชาวบ้านธรรมดาทั่วๆ ไป ความจำเป็นในลักษณะนี้คือสมัยก่อนอาจจะยังจำเป็นต้องใช้ระบบสายโทรศัพท์เพื่อทำการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หลักๆ ก็คือผู้ใช้งานจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ตก่อน เมื่อสมัครเรียบร้อยก็จะได้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เป็นคนให้บริการอินเตอร์เน็ต ได้รหัสผู้ใช้งาน รวมถึงรหัสผ่าน เมื่อต้องการจะใช้งานก็สามารถใช้งานได้ด้วยการนำเอาโมเด็มมาเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดการหมุนไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้มาแล้วก็จะสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทว่าในปัจจุบันวิธีการอีกแบบสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรายบุคคลก็คือการใช้โครงข่ายใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic ซึ่งก็จะใกล้เคียงกันกับระบบที่กล่าวมาแต่ว่าเรื่องของคุณภาพจะดีกว่าค่อนข้างเยอะ แต่ส่วนมากจะเป็นการนิยมเดินแบบจุดหลักๆ ไม่ค่อยใช้แบบจุดย่อยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง สามารถส่งข้อมูลได้ในปริมาณที่มากขึ้น ไม่มีผลกระทบต่อการรบกวนด้วยคลื่นสัญญาณไฟฟ้าอีกด้วย นับว่าเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นอย่างมากจริงๆ หากมององค์ประกอบโดยรวมของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรายบุคคลก็จะประกอบไปด้วย โทรศัพท์บ้าน, คอมพิวเตอร์, ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายเจ้าในประเทศไทย และโมเด็ม
  2. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กร หรือ Corporate Connection – เป็นการเชื่อมตอ่อินเตอร์เน็ตแบบใช้สายอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเห็นได้เฉพาะในประเภทองค์กรต่างๆ, บริษัทเอกชน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะมีเครือข่ายในระบบท้องถิ่นที่เรียกว่า LAN หรือ Local Area Network เป็นของตัวเอง โดยเจ้าเครือข่าย LAN ที่ว่านี้จะทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตไว้อยู่ตลอดเวลาผ่านตัวสายเช่า หรือ Leased Line ทำให้เหล่าบรรดาคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆ เหล่านี้จะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN จะไม่มีการเชื่อมต่อเหมือนกับตัวผู้ใช้แบบรายบุคคลที่แบบนั้นยังจำเป็นต้องใช้คู่สายโทรศัพท์เพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถเข้าสู่เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตได้ เราจึงมักจะเห็นว่าการเชื่อมต่อแบบองค์กรนี้มันจะมีอยู่พื้นที่บริเวณหนึ่งขององค์กรที่จะมีสายไฟ สาย LAN ต่างๆ นานาพันพัวกันอยู่เต็มไปหมด