ข้อดี ข้อเสียของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ

The pros and cons of internet connection in various wayspiccc

The pros and cons of internet connection in various ways

สำหรับระบบอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันเราต้องยอมรับเลยว่าในตอนนี้มีบทบาทเข้ามาใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก เพราะในยุคนี้ผู้คนส่วนใหญ่หลากหลายอายุ หลากหลายเพศล้วนใช้อินเตอร์เน็ตในการดำรงชีวิตทั้งสิ้น ซึ่งประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยในการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ การสื่อสาร นอกเหนือจากนี้ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีการนำไปใช้งานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การประกอบธุรกิจต่างๆ หรือใช้ในการสื่อสารในสถาบันครอบครัว หรือรวมไปถือด้านการนำข่าวสารออกมาเผยแพร่ด้วย

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีทั้งข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน แต่ละรูปแบบนั้นถูกสร้างขึ้นมาให้นำมาใช้ในการทำงานที่ต่างกัน  ซึ่งการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนั้นจะมีอยู่ 5 ประเภทด้วยกันอย่าง Dial UP  ISDN  DSL  Cable  Seatellite ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ข้อดี และข้อเสียกันว่าแต่ละประเภทนั้นมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร ดังต่อไปนี้

  • Dial UP เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบรุ่นแรกเลย ซึ่งการเชื่อมต่อในลักษณะนี้จะได้รับความนิยมมาก โดยการเชื่อมต่อจะใช้คอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับสายโทรศัพท์บ้านกับโมเด็ม เท่านี้คุณก็สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้แล้วอย่างสบายใจ แต่คนที่จะใช้งานการเชื่อมต่อแบบนี้คุณจะต้องติดต่อกับผู้ให้บริการผ่านโทรศัพท์บ้านให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เพราะการเชื่อมต่อแบบนี้จะเป็นกรณีบุคคล จะไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอื่นได้ โดยการเชื่อมต่อสิ่งที่คุณจะต้องใช้นั่นก็คือ User name กับ password นั่นเอง การเชื่อมต่อแบบนี้ข้อดีของมันคือ ใช้งบประมาณไม่สูง ติดตั้งรวมถึงการย้ายอุปกรณ์สะดวกกว่าแบบอื่น ส่วนข้อเสียคือการรับส่งข้อมูลน้อยกว่าแบบอื่น เพราะการเชื่อมต่อแบบนี้มีการรับส่งข้อมูลเพียว 56 Kbit ต่อวินาทีเท่านั้น
  • ISDN เป็นการเชื่อมต่อแบบใหม่ ที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง ภาพ เสียง ไปที่ผู้รับได้โดยการส่งไฟล์เพียงครั้งเดียว เพราะรูปแบบการเชื่อมต่อนี้เป็นรูปแบบดิจิตอลซึ่งเวลาส่งข้อมูลจะไม่มีการบีบอัดแต่อย่างใด การเชื่อมต่อนี้มีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการส่งข้อมูล ข้อมูลไม่บิดเบือน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สำหรับข้อเสียก็จะเป็นในส่วนปัญหาสายหลุดง่าย หากว่ามีปัญหาทางไฟฟ้า การเชื่อมต่อนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานได้เลย
  • DSL เป็นการเชื่อมต่อที่ถูกพัฒนามาจาก Dial Upร่วมกันบ ISDN แต่สำหรับการเชื่อมต่อนี้ความเร็วจะมากกว่าเป็นเท่าตัว เพราะการเชื่อมต่อนี้สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วได้ถึง 6.4 Mbps ต่อวินาทีเลยทีเดียว
  • Cable การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยใช้วิธีเดียวกันกับ Cable TV วิธีนี้สามารถทำให้คุณเชื่อมอินเตอร์เน็ตพร้อมกับดูหนังได้อย่างสบายๆ ข้อดีของมันคือ หากว่าคุณมีสายเคบิลโทรทัศน์หรือทีวีอยู่แล้วก็สามารถเชื่อมกับโมเด็มได้เลย
  • Satellite รูปแบบนี้ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็จอย่างแท้จริงๆ เพราะการเชื่อมต่อนี้จะใช้งานคล้ายคลึงกับดาวเทียม การรับสัญญาณจะดีกว่าระบบอื่นๆ